Kaartlegging

Wat is de dieperliggende betekenis van het Coronavirus (COVID-19) voor de mensheid?

Op dit moment gaat vrijwel alles over het Corona virus. Je kunt er bijna niet om heen. Zelfs als je er voor kiest om geen nieuws te kijken of de krant te lezen, dan lees je er wel over op Social media, je hoort er mensen over praten of je wordt er mee geconfronteerd als je voor lege schappen in de supermarkt staat. Ik was benieuwd naar het dieperliggende waarom achter het Corona virus en besloot op 14-03-2020 een kaartlegging te doen om tot inzichten te komen. Ik deel deze kaartlegging met jou zodat je er voor jezelf uit kunt halen wat je wilt. Je hoeft er niet in te geloven, ik claim niet met deze kaarten ‘De Waarheid’ bloot te leggen. Zie er in wat je erin wilt zien. Ik deel deze legging graag met jou vanuit mijn interpretatie. Hopelijk brengt het jou ook tot bepaalde inzichten, helderheid, innerlijke rust of inspiratie.

 

De kaartlegging die ik heb gedaan is “Het geheim van de Hogepriesteres”. Ik heb deze kaartlegging gedaan met het Osho Zen Tarot deck.

 

De vraag die ik heb gesteld is: “Wat is de dieperliggende betekenis van het Coronavirus (COVID-19) voor de mensheid?”

 

In de afbeelding zie je de kaarten die ik getrokken heb.


De eerste twee kaarten laten het thema zien waar het om draait, het zijn de twee hoofdimpulsen.

Deze zijn:

‘Experiencing’ ofwel ‘Ervaren’

‘Ordinariness’ ofwel ‘Gewoon-Zijn’

 

Hoe ik deze kaarten interpreteer is als volgt:

Deze twee kaarten, die voor de hoofdimpulsen van het virus staan, zijn gelijkend, elkaar aanvullend en versterkend. Dit maak ik op uit het feit dat op beide kaarten een soortgelijk beeld te zien is; namelijk een figuur in de natuur met bomen. Beiden kaarten gaan over eenheidservaring.

De eerste kaart ‘Experiencing’ gaat over de verwondering van het ervaren, en het deelhebben aan de verbondenheid met alles wat ons omringt. De vrouw op de kaart raakt deze boom niet zomaar aan, ze communiceert er mee, wordt er bijna één mee. Deze verbinding is zacht, vol respect en vanuit een zuiver hart. En als we ons op deze manier verbinden met de natuur (zowel de natuur buiten ons, als onze eigen innerlijke natuur), dan zal ze ons deelgenoot maken van diepe geheimen. De natuur wil zich vanuit wederzijds respect met ons verbinden, ons voeden, ons helpen te groeien en te bloeien.

 

Dat is ook wat de tweede kaart ‘Ordinariness’ laat zien. Want op de tweede kaart zien we de bomen in bloei. Op de eerste kaart daarentegen zijn de bomen in herfstkleuren getooid, zij laten hun bladeren los. Dat staat symbool voor dat ook wij eerst mogen leren loslaten. En dat loslaten mogen wij, net als de bomen, op een natuurlijke en vredige manier doen. Aangezien de kaartlegging is gedaan vanuit het niveau van de betekenis van het virus op de mensheid, betekent het dat de mensheid uitgenodigd wordt om los te laten: om oude patronen en gewoonten los te laten; oude manieren van Zijn die niet langer dienen. De beide kaarten nodigen uit om tot eenheid te komen, dus de mensheid mag leren om alles los te laten wat vanuit gescheidenheid voortkomt of tot gescheidenheid leidt.

 

Op de tweede kaart zien we weer een figuur in de natuur, maar ditmaal zien we de lente als seizoen. De bomen staan in bloei en de figuur draagt een mand vol bloemen wat symbool staat voor het plukken van de vruchten, het oogsten van wat je gezaaid hebt. De kaart staat ook voor de schoonheid van de alledaagse dingen. De schoonheid van deze mooie wereld nemen we vaak als vanzelfsprekend  en vaak zien we de schoonheid niet eens doordat we alsmaar doorrazen. Je hoeft niet slim te zijn, je hoeft niet uit te blinken met unieke kwaliteiten, je hoeft niet te presteren. Wees aanwezig in de simpelheid der dingen. Het zijn juist de momenten van ‘gewoon-zijn’ die maken dat je een moment van eenwording beleeft; door het kijken naar de golven van de zee, of het opengaan van een bloem. In die simpele momenten kun je je zo geraakt voelen dat alles lijkt samen te vallen. En wanneer je één wordt, ben je omringd door vrede en geluk, en voel je je vervuld.

 

Wat deze twee kaarten laten zien als antwoord op de vraag wat de dieperliggende betekenis van het Corona virus is, dan maak ik hier uit op dat de dieperliggende uitnodiging die het virus ons brengt, is om tot eenheidsbewustzijn te komen. In plaats van ieder voor zich mogen we ons weer werkelijk met elkaar gaan verbinden. En niet alleen met elkaar als mensen, maar we mogen ons ook weer gaan verbinden met de natuur, de planten, de dieren, de natuurlijke cycli, de elementen. Alles is met alles verbonden, iedereen is met iedereen verbonden. Dat is, volgens deze kaartlegging, wat de onderliggende impuls van het Coronavirus is. Het Coronavirus (die ook onderdeel is van de eenheid) is een uiting van de disbalans die door afgescheidenheid is ontstaan en het virus helpt ons te herinneren hoe alles met elkaar verbonden is en dat we vanuit het simpelweg ‘gewoon Zijn’ die verbinding kunnen ervaren.

 

Dan de kaarten 4, 3 en 5. In deze kaartlegging zijn deze drie kaarten verbonden met de kroon (Corona =kroon) van de Hogepriesteres die de verschillende maanfasen laten zien. 

 

Kaart 5 is de afnemende maan en staat symbool voor de kracht die door het Coronavirus aan invloed verliest, kaart 3 is de volle maan en staat symbool voor de huidige hoofdinvloed van het Coronavirus, en kaart 4 is de wassende maan en staat symbool voor de kracht die aan invloed wint door het Coronavirus. De volgende kaarten heb ik getrokken, en dit is mijn interpretatie daarvan.

 

Kaart 5, de kracht die aan invloed verliest is de kaart ‘Past lives’. Op de kaart zie je de vorige levens weergegeven in een zandloper vorm. De zandloper staat symbool voor de tijd. De invloed van de zandloper des tijds zal kleiner worden. De tijd verliest aan kracht, het verleden verliest aan kracht. Karmische patronen die ons in een ogenschijnlijk eindeloos herhalende cyclus van onbewust gedrag gevangen hebben gehouden verliezen aan kracht en komen tot een einde. Bewust worden, en bewust zijn, bieden hiervoor de doorgang vanuit de zandloper des tijds. Bewust Zijn en ervaren in het hier en nu, precies dat waar de eerste twee kaarten toe uitnodigen.

 

Kaart 3, de huidige hoofdinvloed van het Coronavirus is ‘Turning in’. Naar binnen gaan is letterlijk wat nu ook vanuit de overheid en het RIVM aan ons gevraagd wordt; beperk sociale contacten zoveel mogelijk, blijf thuis, blijf binnen. Doordat je noodgedwongen vanwege het virus je wereldje moet verkleinen, wordt je automatisch uitgenodigd om meer naar binnen te keren. Wat speelt er in mij? Wat doet de berichtgeving over het virus met mij; wat gebeurd er op de gevoelslaag bij mij? Wat geloof ik, en wat geloof ik niet; wat is mijn waarheid? En hoe houd ik me kalm en gecentreerd temidden van alle onrust? De uitleg die bij deze kaart hoort, is dat de vrouw op de kaart met een glimlach kijkt naar de capriolen van de mind. Zonder te oordelen, zonder te proberen ze stop te zetten, zonder zich ermee te vereenzelvigen. De capriolen van het denken springen op en neer, en wringen zich in allerlei bochten in een poging je aandacht te vangen en je tot een spelletje te verleiden. Als je het afstand nemen van de mind onder de knie krijgt, is dat een grote zegen. En daar draait het bij meditatie eigenlijk om. De huidige hoofdinvloed van het Coronavirus draait hier om. Het is verleidelijk je te laten vangen in allerlei gedachtenkronkels en spelletjes van de mind. Dit is het moment om onszelf te trainen in het afstandnemen van de mind en vanaf een afstandje de voorstelling in onze mind te bekijken zonder in het drama verwikkeld te raken. Gun jezelf te vrijheid van het naar binnen gaan wanneer je maar kunt, te mediteren, zodat je deze slag te pakken kunt krijgen.

 

Kaart 4, de kracht die door het Coronavirus aan invloed wint is ‘New vision’.In toenemende mate zullen we als mensheid een nieuwe visie ontwikkelen. De figuur op deze kaart (kan je zien als de mensheid) beleeft een wedergeboorte. Onderaan de kaart zie je een kruipend figuur, iemand die eerst nog gebukt ging onder oude visies, staat op, is geworteld in de aarde en krijgt vleugels. De geometrische vormen rondom de herrezen figuur op de kaart tonen de vele dimensies van het leven die hem gelijktijdig ter beschikking staan. De mens leert om het zichtbare en onzichtbare samen te brengen. Met andere woorden tot eenheid te brengen, dus ook hier zie je weer de link met de eerste twee kaarten die over eenheidsbeleving gaan. De beschrijving van de kaart is ook: “Nu krijgen we de gelegenheid om het leven in al zijn dimensies te zien, zowel de dieptepunten als de hoogtepunten. Ze bestaan naast elkaar, en als we uit ervaring (1e kaart) leren dat de donkere en moeilijke kanten even hard nodig zijn als de lichte en makkelijke kanten, krijgen we een heel andere kijk op de wereld. Door alle kleuren van het leven diep in ons te laten doordringen raken we beter geïntegreerd. Je bent niet langer gescheiden maar hebt je wortels gevonden. Tot nu toe leeft bijna iedereen zonder wortels, zonder te weten waar de energie die hun hart blijft vullen vandaan komt, zonder het levenssap te kennen dat in hen stroomt. Het is niet het lichaam, het is niet de mind, het is iets dat alle dualiteit overstijgt. Als hoogte en diepte in je samenkomen, kun je tot aan de rand van het universum kijken. Van daaruit gaat je bewustzijn zich in alle richtingen ontplooien.” De nieuwe visie, het leven vanuit alle dimensies te leren zien, is hetgeen wat vanuit deze kaartlegging naar voren komt als datgene wat gaat groeien en in kracht gaat toenemen. Dit is waar de toekomst steeds verder naar toe zal groeien.

 

Dan de kaarten 6 en 7. Deze staan respectievelijk voor datgene wat in het donker, en datgene wat in het licht staat. 

Met andere woorden kaart 6 is iets wat wel aanwezig is, maar wat nu nog niet bewust wordt waargenomen (een onbewust drijvende kracht). 

 

Kaart 6 is ‘Moment to moment’.Als je goed naar de afbeelding op deze kaart staat zie je twee lagen, die als volgt worden omschreven: “Deze figuur loopt met lichte stap en blijmoedig over de stenen, maar tegelijkertijd is hij volmaakt in evenwicht en alert. Achter het kolkende, veranderlijke water zien we de omtrekken van gebouwen; op de achtergrond staat kennelijk een stad. De man bevindt zich in de stad maar tegelijkertijd erbuiten. Hij houdt zijn evenwicht en kan het van bovenaf bekijken. Deze kaart daagt ons uit ons niet langer bezig te houden met gebeurtenissen in een andere tijd en ruimte, maar alert te blijven op wat er in het hier en nu gebeurt. Het verleden bestaat niet meer (verbinding met kaart 5, past lives, datgene wat in kracht afneemt) en de toekomst (verbinding met kaart 4, new vision, datgene wat in kracht toeneemt) is nog niet gekomen. Ze bewegen zich allebei onnodig in een richting die niet bestaat. Het enige juiste wat een mens kan doen is van moment tot moment leven, zijn pijl op het ogenblik richten, altijd hier en nu zijn. Dat is de enige juiste richting. En je kunt alleen in het heden zijn als je niet ambitieus bent, geen prestaties, geen verlangen naar macht, geld, aanzien. Alleen een niet ambitieuze mensheid kan in het heden blijven.” Zoals aangegeven staat deze kaart voor iets wat wel aanwezig is, maar wat niet bewust wordt waargenomen. Hoe ik de kaart interpreteer is dat het hier en nu uiteraard al aanwezig is, maar dat we ons als mensheid over het algemeen nog minder bewust in het het heden leven omdat onze aandacht nog vooral is gericht op wat op deze kaart op de achtergrond staat: de gebouwen, de stad met alles wat daarin gebeurt wat ons afleidt van het hier en nu. Onze aandacht mag worden verplaatst naar de figuur op de kaart die stap voor stap beweegt, volmaakt en in evenwicht.

 

Kaart 7, is iets wat al aanwezig is en wat al wordt herkend. Kaart 7 is ‘Completion’ ofwel ‘Voltooiing’. Het leven is een aaneenrijging van telkens weer een einde en een nieuw begin. Bij voltooiing maak je ruimte voor het begin van iets nieuws. Wat er bij mij direct opkomt als betekenis van deze kaart is dat we (astrologische en astronomisch gezien) in de overgang zitten van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Een overgang dus naar iets nieuws, waar we op dit moment ruimte voor maken. Astrologisch gezien is ieder tijdperk (van ongeveer 2160 jaar) verbonden met één van de twaalf dierenriemtekens. En ieder dierenriemteken heeft zijn eigen kwaliteiten en thema’s. Het Vissentijdperk was onder andere verbonden met rationaliteit, individualiteit, persoonlijke wil, macht, leiderschap. Het heeft ons veel gebracht, onder andere een grote welvaart en een essentieel proces van individualisering, maar het heeft ook andere gevolgen met zich meegebracht; afgescheidenheid, geld, hebzucht en eigenbelang. Het Watermantijdperk is onder andere verbonden met synthese, eenheid, liefde, compassie, algemeen belang, transformatie. Een nieuwe tijd vanuit een nieuwe visie (kaart 4), en voor deze nieuwe visie brengt deze kaart van Voltooiing het laatste stukje van de puzzel, het stukje van het derde oog, zodat we helder kunnen waarnemen, innerlijk kunnen schouwen om in onszelf de waarheid te vinden en van daaruit de nieuwe visie voor het nieuwe tijdperk te ontwikkelen.

 

Kaart 8 laat zien waar de reis heen gaat, wat als eerste op het pad komt. Hier zien we de kaart ‘The burden’ ofwel ‘De last’. Dat de meesten van ons het Coronavirus nu en op korte termijn als een last ervaren lijkt me vrij duidelijk, maar de kaart betekent meer dan dat. “De kaart gaat over de last die we dragen van geboden en verboden die ons door anderen zijn opgelegd, waardoor we een afgetakeld, zwoegend figuur geworden zijn zoals de figuur op deze kaart. ‘Loop harder, doe beter je best, op naar de top!’ Schreeuwt de dwaze tiran die de figuur op zijn schouders draagt.” Ik vermoed dat velen van ons dit wel in een bepaalde mate herkennen; het gevoel dat je leven geleefd wordt, dat je bezig met wat ‘men’ van je verwacht, of dat het leven meer als overleven voelt; voortgedreven uit verplichtingen, verwachtingen, angsten. Dit is wat het Coronavirus nu blootlegt; de angsten, de afgescheidenheid, de lasten waar we als mensheid onder gebukt gaan (relatie met de kruipende figuur op kaart 4). De kaart ‘De last’ beschrijft ook hoe we de last af kunnen werpen (en hoe dus de kruipende figuur op kaart 4 wedergeboren kan worden). De beschrijving bij ‘De last’ zegt: “Het ware leven van een mens is erin gelegen dat hij de leugen aflegt die anderen hem hebben opgedrongen. Het is tijd om de tiran van je schouders te werpen en alle leugens te laten vallen. Zodra de leugen verdwijnt, is de waarheid er in al haar stralende schoonheid.” Als we dit doen zullen we via kaart 6 en 7, de nieuwe visie op kaart 4 bereiken. 

 

De laatste kaart, kaart 9, staat voor het geheim van de Hogepriesteres, waarmee zij een diepere beweegreden voor het thema van de vraag vertegenwoordigd. Deze kaart mag volgens de oorspronkelijke regels van de kaartlegging alleen geduid worden als het een kaart van de grote arcana is. Als het een kaart van de kleine arcana is, doet deze kaart volgens de regels niet mee. Ik heb hier een kaart van de kleine arcana gedraaid, dus eigenlijk zou ik deze niet mogen duiden. Maar aangezien de kaart prachtig aansluit en essentieel voelt en ik in mijn eigen waarheid geloof dat geen enkele kaart zonder waarde getrokken wordt, duid ik de kaart hier toch. 

 

Kaart 9 is Vrouw van Water: ’Receptivity’ ofwel ‘Ontvankelijkheid’. Ontvankelijkheid staat voor de vrouwelijke, ontvankelijke hoedanigheid van water en emoties. De Watervrouw op de kaart reikt haar armen omhoog om te kunnen ontvangen, en ze is volledig ondergedompeld in het water. Ze heeft geen hoofd, geen druk en agressief denken dat haar pure ontvankelijkheid in de weg zou staan. En terwijl ze gevuld wordt, leegt ze zich voortdurend, ze stroomt over en ontvangt weer meer. Het lotuspatroon of de baarmoeder die uit haar groeit, staat voor de volmaakte harmonie van het universum die zich manifesteert als we ons erop afstemmen. De Watervrouw op deze kaart bevestigt de overgang naar het Watermantijdperk waarin we ons bevinden, en de kwaliteiten die van daaruit naar voren zullen komen. Maar het is dus niet alleen het tijdperk van de Waterman maar ook van de Watervrouw; het mannelijke en heb vrouwelijke in balans, in eenheid (kaart 1 en 2). Zoals de beschrijving bij de kaart zegt: “De Watervrouw brengt een periode van onbegrensdheid en dankbaarheid voor wat het leven geeft, zonder verwachtingen te koesteren of eisen te stellen. Plicht (kaart 8 ‘De last’), verdienste of beloning zijn niet belangrijk. Gevoeligheid, intuïtie en compassie zijn de eigenschappen die nu schitteren. Ze ruimen alle obstakels op die ons van elkaar en van het geheel gescheiden houden.” En zo komen we dus tot eenheid, zoals op kaart 1 en 2 wordt aangegeven als de dieperliggende betekenis van waar het Coronavirus ons toe uitnodigt.

 

Deze 9e kaart is wat mij betreft een prachtige afsluitende kaart van deze legging, maar ik bereken ook nog even de kwintessens. Dat is de getalswaarde van alle kaarten uit deze legging bij elkaar opgeteld en teruggebracht tot één cijfer of in het geval van de tarot tot een cijfer tussen de 10 en 22 (want 22 kaarten in de grote arcana). Het gaat een beetje ver om hier helemaal uit te leggen hoe dat precies in zijn werk gaat, maar de kwintessens van deze kaartlegging komt uit op het getal 11 (de cijfers op de kaarten zijn: 3+8+4+12+18+2+21+6+0 (de 9e kaart ‘Watervrouw’ is een hofkaart en heeft geen getalswaarde)= 74, en 7+4=11). Het getal 11 is een meestergetal, of engelengetal. Wat dus duidt op Devine guidance in deze situatie. We mogen er op vertrouwen dan de meesters en engelen ons begeleiden. Doordat de kwintessens 11 is, geeft kaart 11 uit de grote arcana nog een aanvullende boodschap op de kaartlegging. Kaart 11 uit de grote arcana is ‘Breakthrough’ ofwel ‘Doorbraak’. 

De beschrijving bij de kaart ‘Breakthrough’ zegt: “Bij deze kaart gaat het om energie en levenskracht (hier wordt in kaart 4 ook over gesproken; het kennen van je wortels en levenssap). Om de lasten en beperkingen die ons aan handen en voeten binden af te werpen (kaart 8), moeten we iets doen. Als we niets doen, dreigen ze ons te verstikken en onze levensenergie lam te leggen. Nu is het moment om oude patronen en beperkingen die de levensenergie hebben verstikt te doorbreken - neem het risico. Als je dat doet, zul je versteld staan van de vitaliteit en daadkracht die deze doorbraak kan brengen…. De functie van een meester is juist een instorting te transformeren tot een doorbraak. Het grootste avontuur van het leven is bewust een instorting door te maken. Het voelt als een groot risico want er bestaat geen garantie dat die instorting een doorbraak wordt. Het gebeurt wel, maar voor deze zaken bestaat geen waarborg. Je chaos dateert van lang geleden - je verkeerd al talloze levens in een chaos (zie hier de link met kaart 5 ‘Past lives’, die aan invloed verliest). 

 

De chaos vormt bijna een universum op zichzelf. De methode die je zal helpen op een evenwichtige manier door de chaos, door de donkere nacht van de ziel heen te komen is zen, meditatie (zie kaart 3 ‘Turning in’, naar binnen kijken met je derde oog; het laatste 

 


puzzelstukje op kaart7, maar ook kaart 6 ‘Moment to moment’, door stap voor stap te bewegen en de zaken van bovenaf te bekijken behoudt deze figuur zijn evenwicht). De morgenstond is niet ver meer, maar voordat je de morgenstond kunt bereiken moet je eerst de donkere nacht doormaken. En hoe dichter de dageraad nadert, des te donkerder wordt de nacht.”

 

Corona is trouwens ook de krans van licht rond de zon die te zien is tijdens een volledige zonsverduistering. Na de verduistering, na de donkerte, is het volledige licht van de zon weer zichtbaar. Zoals de kaart ‘Breakthrough’ laat zien, komt bij een doorbraak je eigen licht vrij (zie de figuur op de kaart). Iedereen wordt uitgenodigd zijn/haar eigen licht te gaan leven.

 

 

Ik hoop dat de kaartlegging je nieuwe inzichten heeft gegeven en dat het je een richting geeft waar je je op kunt focussen in de komende tijd. De maatregelen omtrent Corona nemen toe en wellicht daarmee ook de angst. Maar weet dus dat na de donkerte de dageraad heel dichtbij is. Blijf in vertrouwen en in liefde, voorbij de angst. Richt je aandacht naar binnen, op je eigen waarheid om oude ketens los te maken en je open te stellen voor een nieuwe visie, nieuwe manieren Zijn, een nieuwe manier van leven vanuit eenheid en verbinding. Dat is waar je wilt zijn ❤️